มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรุงเทพฯ เปิดให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์บริการวิชาการ และส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย