ประชาสัมพันธ์การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2565