ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

สิงหาคม 11, 2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ […]
มกราคม 25, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนโรงพิมพ์ บีเค อินเตอร์ปริ้นท์ ,บริษัท เอสทีซี มีเดีย & มาเก็ตติ้ง จำกัด และบริษัท ออโต ไดเด็กติก จำกัด

เมื่อวันที่ 25 มการาคม 256 […]
มกราคม 25, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 […]
มกราคม 24, 2022

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ คุณกานต์รวี ทองพูล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ คุณกำธร ดีแท้ หัวหน้าสถานศึกษาโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟและคณะ

วันที่ 24 มกราคม 2565 รศ.ด […]
มกราคม 21, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 […]
มกราคม 19, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]