ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี”