เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” เงินรางวัล 300,000 บาท