มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครองที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยอยู่อันดับที่ 9 ของประเทศ อันดับ 114 ของโลก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2566 (UI Green Metric World University Ranking 2023)

ประกาศรับสมัครพนักงานพิเศษเงินรายได้
ธันวาคม 4, 2023
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx
ธันวาคม 6, 2023