บริษัท ยูโรเครน (เอเชีย) จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ทีมที่ได้รับเชิญไปศึกษาและฝึกอบรม ด้าน AI เพิ่มเติมที่บริษัท PBA group และ National Unicersity of Singapor
กุมภาพันธ์ 18, 2019
บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน
มีนาคม 4, 2019