โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา เรียน การทำข้อสอบ Exit Exam การเขียน CV กับครูโจ (Joe’s English Institute)

บรรยาย หัวข้อ “แนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพ” ให้กับนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงานระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
มกราคม 30, 2023
ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา
มกราคม 30, 2023