การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกำกับดูแลกิจกรรมงานราชมงคลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ ครั้งที่ 1/2565
พฤศจิกายน 17, 2022
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจาก Technical University of Liberec สาธารณรัฐเช็ก
พฤศจิกายน 18, 2022