อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจาก Technical University of Liberec สาธารณรัฐเช็ก