สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญประกวดโครงงาน young Ombudsman

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของ อาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565
สิงหาคม 8, 2022
คว้ารางวัล ประกวดผลงาน RMUTT Young Startup Fund 2022 ไอเดียสร้างสรรค์ ด้านนวัตกรรม
สิงหาคม 8, 2022