ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการ