ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมเพื่อคัดเลือกตัวแทนของ มทร.ธัญบุรี ในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เวทีระดับประเทศ ประจำปี 2567

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย Special Seminar หัวข้อ Part, Present and Future of Automotive Electrification โดย Prof.TETSUNORI HARAGUCHI
ธันวาคม 13, 2023
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Hiroyuki Hamada, Dr. Yoshihisa Sumita
ธันวาคม 13, 2023