กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 (ซ้อมย่อย และ ซ้อมใหญ่) คณะวิศวกรรมศาสตร์

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วม Kick off Meeting โครงการ Re Skill/Up Skill/New Skill แรงงานภาคอุตสาหกรรม
พฤศจิกายน 6, 2023
รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ เป็นประธานเปิดงาน MME ACADEMIC DAY วัสดุวิชาการ ครั้งที่ 3 จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
พฤศจิกายน 7, 2023