ประกาศการเลือกสาขา นักศึกษารหัส 65 (เลือกจริง)

International Teaching Week ที่ Hochschule Hof (Hof University of Applied Sciences)
พฤษภาคม 12, 2023
การแลกเปลี่ยนการทำงานวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัย การสอนออนไลน์ รวมถึงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
พฤษภาคม 15, 2023