โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศจากงานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สิงหาคม 11, 2022
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
สิงหาคม 11, 2022