ประกาศจากงานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการอบรม Workshop Automotive Technology with Focus on E-Car Technology
สิงหาคม 9, 2022
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์
สิงหาคม 11, 2022