รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับมอบทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดี เกรดเฉลี่ย 4.00 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ฉัตรชัย วีรนิติสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” 
พฤษภาคม 28, 2024
บุคลากรและนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ มทร.ธัญบุรี เข้าชมการจัดแสดงนวัตกรรมวัสดุ “Road to Net Zero: Low Carbon Material มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยวัสดุคาร์บอนต่ำ” ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุ & การออกแบบที่ TCDC Bangkok
พฤษภาคม 29, 2024