ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวกิจกรรม


พฤษภาคม 17, 2019

โครงการ Go Green In The City งานประกวดสุดยอดไอเดียเชิงนวัตกรรมด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงาน

สมัครได้ที่ :  https://gog […]
พฤษภาคม 16, 2019

ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรม ด้านสังคม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 256 […]
พฤษภาคม 16, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 (EENET 2019)

ภาพกิจกกรรม
พฤษภาคม 14, 2019

กำหนดการการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562