ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบตั้งพื้น จำนวน ๑ ตู้

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบตั้งพื้น จำนวน ๑ ตู้

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

eng
eng