ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผลิตเส้นใยระดับนาโนด้วยไฟฟ้าสถิต จำนวน ๑ ชุด

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผลิตเส้นใยระดับนาโนด้วยไฟฟ้าสถิต จำนวน ๑ ชุด

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

eng
eng