ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบตั้งพื้น จำนวน 1 ตู้

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบตั้งพื้น จำนวน 1 ตู้


คณะวิศวกรรมศาสตร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

eng
eng