โครงการสัมมนาวิชาการและประกวดผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1

โครงการสัมมนาวิชาการและประกวดผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผลงาน

NameSizeHits
1.1 ประเด็นคำถาม-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี21.0 KiB219
1.2 ประเด็นคำถาม-โครงงานนานาชาติ22.6 KiB220
1.3 ประเด็นคำถาม-โครงงานนวัตกรรม21.2 KiB171
1.ใบสมัครส่งผลงานประกวดแข่งขัน17.1 KiB244
ดาวโหลด ธีมโปรเตอร์42.0 MiB525
ปฏิทินกำหนดการจัดโครงการฯ16.6 KiB221
รูปแบบบทความทางวิชาการ57.0 KiB309

 

 

ปฏิทินกำหนดการจัดกิจกรรมสำหรับ

โครงการสัมมนาวิชาการและประกวดผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ทำหน้าที่

–          คัดเลือกและให้คะแนนโครงงาน/ผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

 

22 ต.ค. 61
ถึง 19 พ.ย. 61
คณะวิศวกรรมศาสตร์

–    ส่งโครงงาน/ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 จัดส่งได้ 1 ผลงาน/ประเภท โดยส่งบทความทางวิชาการ พร้อมการตอบประเด็นคำถาม ตามรูปแบบและเกณฑ์การให้คะแนน และออกแบบโปสเตอร์ลงในธีม (Theme) ที่กำหนดให้ (ขนาด A0) เพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ

 

28 พ.ย. 61 คณะกรรมการตัดสินผลงานจากภายนอก

–    รับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ตามประเภทการประกวด และให้คะแนนและคัดเลือกโครงการ/ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (มีเวลานำเสนอ 15 นาที/ผลงาน) โดยนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินผลงาน (ไฟล์ PowerPoint ใช้ ขนาดสไลด์ แบบมาตรฐาน 4:3
(ขนาดภาพ 1024 x 768 พิกเซล)
(ผลงานใดที่มีผู้จัดทำมากกว่า 1 คน สามารถนำเสนอผลงานร่วมกัน หรือส่งตัวแทนเพียงคนเดียวได้)

–    ประกาศผลการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

–    พิธีมอบวุฒิบัตรและมอบรางวัลนักศึกษาสหกิจดีเด่น

 

29 พ.ย. 61 ชมนิทรรศการผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา เจ้าของผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด

 

ประเภทรางวัล

  • ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจดีเด่น ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
  1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ประเภทนานาชาติ (เขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  3. ประเภทนวัตกรรม

 

 

 

 

การจัดส่งข้อมูลกลับมายังงานสหกิจศึกษา

  • โปรดส่งเป็นไฟล์ word และ.pdf ทางอีเมล์ coop@en.rmutt.ac.th เท่านั้น สำหรับข้อมูลต่อไปนี้
  • บทความทางวิชาการ และการตอบประเด็นคำถาม ของโครงงาน/ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

 

  • โปรดส่งเป็นไฟล์ .psd และ .pdf โดยบันทึกข้อมูลในแผ่น cd/dvd และจัดส่งที่งานสหกิจศึกษา สำหรับข้อมูลต่อไปนี้
  • โปสเตอร์โครงงาน/ผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา (จัดทำโปสเตอร์ (ขนาด A0 ค่าสีแบบ CMYK ความละเอียด 300 dpi) ลงในธีม (Theme) ที่งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนด

 

 

ข้อแนะนำการตั้งชื่อไฟล์งาน

เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งประกวดประเภทนวัตกรรม

ชื่อโครงงาน/งาน คือ           การเพิ่มประสิทธิภาพหม้อบดเชื้อเพลิง

ชื่อนักศึกษาเจ้าของผลงาน   1) นายสุรวุฒิ หนานสายออ   2) นายอภิสิทธิ์ มากเมือง   3) นายเจริญพร สมบัติหอม

ให้ตั้งชื่อไฟล์  ว่า :              นวัตกรรม_การเพิ่มประสิทธิภาพหม้อบดเชื้อเพลิง_บทความ

นวัตกรรม_การเพิ่มประสิทธิภาพหม้อบดเชื้อเพลิง_คำถาม