สำหรับอาจารย์

สำหรับอาจารย์

NameSizeHits
คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - สำหรับอาจารย์ประสานงาน6.6 MiB196
สก 16 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสำหรับอาจารย์นิเทศ (QR CODE)66.0 KiB1203
สก. 13 หน้าที่ 1 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา pdf180.3 KiB685
สก. 13 หน้าที่ 2 สำหรับการประเมินนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ (QR CODE)66.1 KiB1188
แบบการนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ168.7 KiB631
คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - สำหรับอาจารย์ประสานงาน
คู่มือการใช้งาน  ระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - สำหรับอาจารย์ประสานงาน
6.6 MiB
196 Downloads
รายละเอียด
คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - สำหรับนักศึกษา
คู่มือการใช้งาน  ระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - สำหรับนักศึกษา
5.9 MiB
216 Downloads
รายละเอียด