11-13 ก.ค. 61 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง

หัวหน้างานสหกิจศึกษา, อ.ประสานงานฯ ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ, จนท.ประสานงานฯ 2 ท่าน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบ ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง

ศึกษาดูงาน ที่บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทย โพลี อะซีทัล จำกัด, บริษัท แพรกซีแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, โรงแรม Holiday Inn & Suites Rayong City Centre