เตรียมงานประกวดผลงานสหกิจดีเด่น

26 ก.ค. 61 ณ ห้องราชพฤกษ์ 10.00-11.00 น. (เตรียมงานประกวดผลงานสหกิจดีเด่น)