ค้นหาห้องเรียนออนไลน์ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวแจ้งประกาศ


ข่าวกิจกรรม


ธันวาคม 27, 2021

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ Yeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี จัดโครงการInternational Capstone Design Project (GCDP) 2021 (ระยะที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ตุลาคม 26, 2021

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับรอง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏ […]
กันยายน 24, 2020

กิจกรรมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ Go Further Innovator Scholarship 2020 หัวข้อ (ROAD SAFETY)

กิจกรรมประกวดโครงงานสิ่งปร […]
กันยายน 10, 2020

ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ

ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชกา […]
มกราคม 16, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
มกราคม 16, 2022

ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มกราคม 2565 อนุญาตให้บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงาน Work From Home

 “`ประกาศคณะวิศวกรรม […]
มกราคม 14, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง ส่งมอบงานให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 […]
มกราคม 13, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวก […]