กิจกรรมอบรมและสัมนา

ธันวาคม 16, 2022

อธิการบดี นำทีมผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและเข้าร่วมการอบรม ณ Technical University of Liberec ประเทศสาธารณรัฐเซ็ก

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เข้ […]
ธันวาคม 13, 2022

อธิการบดี นำทีมผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและเข้าร่วมการอบรม ณ Hof University of Applied Sciences, Munchberg Campus สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ระหว่างวันที่ 12 -13 ธันวา […]
ธันวาคม 13, 2022

รศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี นำทีมผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการอบรมในหัวข้อ A Challenge for Sustainable textile; bio-based, biodegradable and avoiding micro plastic โดย Prof.Dr. Anette Matthai

ระหว่างวันที่ 12 -13 ธันวา […]
พฤศจิกายน 30, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการคลินิกวิชาการ ครั้งที่ 7 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง เป็นผู้ให้คำปรึกษา นครั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา […]
ตุลาคม 28, 2022

คลินิควิชาการครั้งที่ 7 “เพื่อตำแหน่งวิชาการ”

คลินิควิชาการครั้งที่ 7 &# […]
กันยายน 12, 2022

อบรมหลักสูตร “Textile Training Program” ให้นักศึกษาจากประเทศอินเดีย โดยสถาบันพัฒนา-อุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งท […]