หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

พฤศจิกายน 4, 2023

กิจกรรม Saturday discussion สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมวัสดุ

Saturday discussion AI and […]
ตุลาคม 25, 2023

รศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมบริษัท Phamafac Plan Technology จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนัน […]