คลินิควิชาการ

ธันวาคม 23, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ธันวาคม 23, 2022

เชิญส่งผลงานเข้าคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวด สิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2023

ด้วยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่ […]
ธันวาคม 21, 2022

หลักสูตร Design Thinking เพื่อนวัตกรรมและกลยุทธ์ธุรกิจ (Design Thinking: Breakthrough Innovation & Business Strategy Course)

ธันวาคม 19, 2022

รับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ)

ธันวาคม 19, 2022

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย “Expansion of Renewable Energy in Germany” “Problems and New Opportunities”

ธันวาคม 16, 2022

อธิการบดี นำทีมผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและเข้าร่วมการอบรม ณ Technical University of Liberec ประเทศสาธารณรัฐเซ็ก

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เข้ […]