ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมแบบแม่นยำ จำนวน ๑ ชุด

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมแบบแม่นยำ จำนวน ๑ ชุด

eng
eng