ประกาศร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมแบบแม่นยำ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมแบบแม่นยำ จำนวน ๑ ชุด

eng
eng