ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ชุด

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

eng
eng