ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา update 8 กรกฏาคม 2562 (แก้ไข 9 ก.ค. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา update 8 กรกฏาคม 2562 (แก้ไข 9 ก.ค. 62)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
ได้แก่ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบวิศวกรรม จำนวน ๖๐ เครื่อง
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบวิศวกรรม จำนวน ๖๐ เครื่อง

ลำดับ หัวข้อ
1 ราคากลางคอมพิวเตอร์
2 ราคากลางคอมพิวเตอร์
3 รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ ภาคคอม
4 รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์