ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์วัสดุชีวภาพระบบสุญญากาศเพื่ออาหารปลอดภัย จำนวน ๑ ชุด

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์วัสดุชีวภาพระบบสุญญากาศเพื่ออาหารปลอดภัย จำนวน ๑ ชุด

eng
eng