ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบตั้งพื้น จำนวน ๑ ตู้

ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบตั้งพื้น จำนวน ๑ ตู้

eng
eng