ขอเชิญ นศ. ปีที่ 3-5 เข้าร่วมกิจกรรม “Gen Z ปฏิบัติการเตรียมความพร้อม…เข้าสู่โลกอาชีพ”

ขอเชิญ นศ. ปีที่ 3-5 เข้าร่วมกิจกรรม “Gen Z ปฏิบัติการเตรียมความพร้อม…เข้าสู่โลกอาชีพ”