บันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยาย #คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี