โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน​ ตามมาตรฐาน​ EASA​ Category​ A​1 และทำการทดสอบสมรรถนะ

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
กุมภาพันธ์ 9, 2023
รับสมัคร ประกาศรับสมัครพนักงานพิเศษเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง
กุมภาพันธ์ 13, 2023