เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ SSO Star Contest การประกวดคลิปวีดีโอ สำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565