รางวัล Social Action Award , Study UK Alumni Awards จาก British Council
กุมภาพันธ์ 9, 2023
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน​ ตามมาตรฐาน​ EASA​ Category​ A​1 และทำการทดสอบสมรรถนะ
กุมภาพันธ์ 9, 2023