ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการจัดอันดับนักวิจัย ในฐานข้อมูล AD Scientific Index 2022: Word Scientist and University Rankings 2022