ขอเชิญผู้สนใจสมัครงาน/หางาน เข้าร่วมงาน “นัดพบแรงงานจังหวัดปทุมธานี”