เชิญชวน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ UPCYCLING DESIGN CONTEST บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด

ขยายเวลา!! หลักสูตรการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า สำหรับงานรถไฟฟ้าชานเมือง และความเร็วสูง (รุ่นที่ 2) รับสมัครถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2567
มิถุนายน 11, 2024
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง3ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
มิถุนายน 12, 2024