โครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีน​ จำนวน​ 9 คน เพื่ออบรมทางด้าน​ 5G Communication​ ณ​ Nanjing Vocational of Information Technology