เปิดงานถนนสายวัฒนธรรม ภายในงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT 66