คุณศิวนาถ แสงบู่วัฒนา Planning & Production Control Assistant Manager บริษัท Racer Electric (Thailand) Co., Ltd เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ