อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม Airbus Asia Training Center (AATC)