คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา จำนวน 22 แห่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการเรียนการสอน และรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย