เรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการใช้ฐานข้อมูลนานาชาติ เพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ